Victoriasjön

Victoriasjön

Victoriasjön är en av de stora sjöarna i östra Afrika. Sjön är till ytan 68 870 km² och därmed Afrikas största sjö, och världens näst största sötvattensjö. Victoriasjön är som djupast 85 meter djup och därmed relativt grund. Med sin volym på omkring 2 760 kubikkilometer räknas den därför till vattenmängd som världens sjunde största sötvattensjö. Sjön är källan till den längsta delen av Nilen. Den ligger på en högslätt i den västra delen av det östafrikanska riftsystemet på gränsen mellan Tanzania, Uganda och Kenya.

I Victoriasjön finns det mer än 3 000 öar varav många är bebodda. Bland dessa finns Sseseöarna i Uganda som är en skärgård med 80 öar i den nordvästra delen av sjön. Dessa öar är ett mycket populärt turistmål.