Städer, platser och aktiviteter i Uganda

Uganda

Marknad i Entebbe

Uganda är ett land i Östafrika med stora arealer bördig jord och många sjöar (bl.a. den nordvästra delen av Victoriasjön, världens tredje största sjö) och floder. Uganda gränsar till Kongo-Kinshasa, Sudan, Kenya, Tanzania och Rwanda.

I större delen av Uganda är klimatet tropiskt med två torrtider, december-februari och juni-augusti. I nordöstra delen av landet är klimatet halvtorrt.

Ett av Ugandas större miljöproblem är dränering av våtmark och avverkning av skog för att utöka odlingsmarken, vilket orsakar jorderosion. Andra problem är att vissa sjöar är förorenade, det finns också en utbredd tjuvjakt.

Historia

De tidigaste människorna som bodde i nuvarande Uganda var jägare och samlare. För omkring 2 000 till 1 500 år sedan invandrade bantutalande folk från centrala och västra Afrika och befolkade större delen av de södra delarna av landet. Invandrarna förde med sig jordbruk, kunskap om järnbearbetning och nya idéer om social och politisk organisering, som vid 1400-talet eller 1500-talet hade lett till att centraliserade kungariken utvecklades. Några av dessa riken var Buganda, Bunyoro-Kitara och Ankole.

Nilotiska folk (bl.a. luo och ateker) invandrade till området från norr, troligen omkring 100 e.Kr. De bedrev boskapsskötsel och odling för husbehov och bosatte sig mestadels i de norra och östra delarna av Uganda. Vissa luo invarderade Bunyoroområdet och assimilerades med bantufolken där. De upprättade Babiitodynastin som den nuvarande härskaren av Bunyoro-Kitara tillhör. Luomigrationen fortskred fram till 1500-talet, och vissa luo bosatte sig bland bantufolk i östra Uganda och fortsatte till den västra sidan av Victoriasjön i Kenya och Tanzania. Ateker (karimojong- och tesofolken) bosatte sig i de nordöstra och östra delarna av landet och vissa sammansmälte med luo i området norr om Kyogasjön.

När arabiska handelsmän flyttade in i landet från sina enklaver längs Östafrikas kust och nådde det inre av Uganda på 1830-talet fann de flera kungarike med välutvecklade politiska institutioner. Dessa handelsmän följdes på 1860-talet av brittiska utforskare som letade efter Nilens källa. Protestantiska missionärer kom till området 1877, följda av katolska missionärer 1879.