Städer, platser och aktiviteter i Tanzania

Tanzania

Väg i Tanzania

Tanzanias namn är en kombination av Tanganyika, vilket är fastlandet, och Zanzibar, en kustnära ögrupp. Dessa två forna brittiska kolonier förenades 1964, som skapade den Förenade republiken Tanganyika och Zanzibar, som senare samma år bytte namn till Förenade republiken Tanzania. 1996 flyttades regeringssätet från Dar es Salaam till Dodoma, som gjorde att Dodoma blev Tanzanias huvudstad.

Nordöstra Tanzania är bergigt och där ligger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. I nord respektive väst ligger Victoriasjön, Afrikas största sjö och Tanganyikasjön som är den djupaste sjön i Afrika. Centrala Tanzania är öppet landskap och strax utanför östkusten ligger Zanzibar. Tanzania gränsar bl.a. till Kenya och Uganda i norr och till Malawi och Zambia i söder.

Tanzania är ett populärt resmål om man vill åka på safari. Hos Nalini Tours kan du boka safari i Tanzania

Historia

Nuvarande Tanzania är ett av de områden i världen som varit bebodda under längst tid. Man har i Olduvai i norra Tanzania hittat människoskelett och fotavtryck som är två miljoner år gamla. För 10 000 år sedan beboddes området troligen av khoisantalande folk, som efterhand beblandades med norrifrån inflyttade kushitiska folk. De sistnämnda tros ha introducerat jordbruket till området.

För omkring 2 000 år sedan kom bantufolk till Östafrika under den stora afrikanska folkvandring som brukar kallas bantuexpansionen. De förde bl.a. med sig konsten att göra järn och nya, mer avancerade politiska system.

portugiserna var de första européerna som angjorde Zanzibar. De hade under en tid kontrollen över ön. 1698 koloniserades ön av sultanatet Oman, då de stora kryddplantagerna på ön anlades. Man handlade också med elfenben och slavar. Ön kom att bli navet i slavhandeln över Indiska Oceanen, med en omsättning på upp till 50 000 slavar årligen. Medan Zanzibar och Kryddöarna utanför den tanzaniska kusten tidigt blev ett nav handeln på Indiska oceanen, förblev det östafrikanska inlandet mer isolerat.

På 1700-talet immigrerade massajer från norr till södra Kenya och norra Tanzania, och under 1800-talet var massajriket en regional maktfaktor.

I slutet av 1800-talet erövrades Zanzibar av Tyskland. Ön var en del av det tyska protektoratet Tyska Östafrika från 1885 till 1890, då ön kom under brittiskt protektorat i utbyte mot att Storbritannien lämnade ön Helgoland i Nordsjön till Tyskland genom Helgoland-Zanzibar-fördraget.

Tanganyika koloniserades av tyska erövrare mellan 1886 och 1919 och fick namnet Tyska Östafrika. Karl Peters förhandlade fram ett fördrag med hövdingar i området mellan floderna Rufiji och Pangani. De gav honom makt över området ”för all framtid”. Området utgjorde norra hälften av nuvarande Tanzania, Burundi och Rwanda. Efter hand tog tyska staten över. Efter första världskriget erövrades det och delades upp mellan Portugal, Belgien (Rwanda och Burundi) och England. 1922 fick England Tanganyika som mandatområde av NF.

Tanganyika blev självständigt från Storbritannien 9 december 1961 och Zanzibar blev självständigt 19 december 1963. Den 26 april 1964 bildade Tanganyika och Zanzibar Förenade republiken Tanganyika och Zanzibar, som 29 oktober 1964 bytte namn till Förenade republiken Tanzania.

Julius Nyerere som var landets ledare sedan självständigheten 1961, utfärdade 1967 Arushadeklarationen som innebar att landet skulle präglas av jämlikhet, socialism och självförsörjning. Jordbruksmarken skulle kollektiviseras inom vad som kallades Ujamaa. Denna inhemska form av kommunism ledde till ökad fattigdom, vilket efter Nyereres avgång 1985 stod klart även för regimen. Liberaliseringar skedde och 1995 tilläts oppositionspartier att ställa upp i valen.

Zanzibar är en autonom del av Tanzania och väljer sin egen delstatspresident. Kring de val som hållits sedan 1995 har det förekommit omfattande demonstrationer, och valproceduren har av internationella valobservatörer bedömts som inkorrekt. Zanzibars president hör till samma parti (CCM) som unionspresidenten.

Ekonomi

Tanzania är ett fattigt land där jordbruket är den viktigaste näringen och står för hälften av BNP, 85% av exporten och sysselsätter 80% av arbetskraften. Landets topografi och klimat gör att odling är begränsad till 4% av landets yta. Mer än 30% av befolkningen är mycket fattiga och inkomstskillnaderna mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst är väldigt stora.

Världsbanken och IMF har avsatt fonder för att rehabilitera Tanzanias gammalmodiga ekonomiska infrastruktur och lindra fattigdomen. Under 1990-talet och början av 2000-talet har tillväxten ökat, bland annat genom utvinning av guld, olja och naturgas.

Ungefär 80% av elektriciteten produceras av vattenkraft och resterande av fossila bränslen. Utöver det importeras en del elektricitet.

Flyg till Tanzania

Från Europa går det flera flyg till Tanzania. KLM flyger t.ex. till Dar es Salaam, men det går även flyg till Kilimanjaro och Zanzibar.