Städer, platser och aktiviteter i Malawi

Malawi

Väg i Malawi

Malawi är ett av världens minst utvecklade länder där jordbruket är den viktigaste näringsgrenen. Hela 90% av befolkningen är beroende av jordbruket. 40% av BNP och 88% av exporten har jordbruksanknytning (varav hälften är tobak). Landets ekonomi är i hög grad beroende av utländskt ekonomiskt stöd.

Landet löper till stor del utmed Malawisjöns strand. Malawisjön är Afrikas tredje största och världens nionde största insjö. Sjön upptar omkring 20 procent av landets yta. Malawi gränsar till Moçambique, Tanzania och Zambia.

Historia

Från det sena 1400-tal till tidigt 1700-tal bredde Maraviriket ut sig på platsen för det nuvarande Malawi. Maraviriket hade kontakt med havet genom det som idag är Moçambique, och bedrev handel med både arabiska och portugisiska sjöfarare. Slavhandel och inbördes stridigheter försvagade under 1700-talet riket. Resterna av landet regerades av omväxlande angoni- och ayaohärskare, samt av arabiska handelskolonier.

År 1891 blev området där Malawi idag ligger brittiskt protektorat. Först under namnet British Central African Protectorate, därefter Nyasaland Protectorate och Nyasaland. Mellan åren 1953 och 1963 ingick Nyasaland i Centralafrikanska federationen tillsammans med kolonierna Nordrhodesia (Zambia) och Sydrhodesia (Zimbabwe). Den självständiga staten Malawi bildades 1964. Under 30 år styrdes landet av ett enda parti med Hastings Banda som president. 1970 blev Hastings Banda vald till president på livstid. 1994 folkomröstades det om ett flerpartisystem skulle införas, en stor majoritet röstade ja dill detta förslag. Mellan 1994 och 2004 var Dr. Bakili Muluzi. För tillfället styrs landet av Bingu wa Mutharika, som omvaldes för ytterligare en femårsperiod våren 2009.

Befolkning

Invånarna i Malawi lär sig engelska i skolan, dock går inte alla i skolan, vilket gör att engelskan ofta är begränsad till städerna. Landets butiksägare är ofta muslimer och indier. Urinvånarna i Malawi är främst jordbrukare, eller delvis jordbrukare.

Fattigdom hör till vardagen och november och december som är i början av regnperioden kallas för svältmånaderna. Under övriga året är tillgången på mat förhållandevis bra. Befolkningen saknar dock säker tillgång till mat, och 1999 var regnperioden ovanligt kort, vilket gjorde att folk svalt under hela år 2000.