Städer, platser och aktiviteter i Malawi

Malawisjön, Afrikas tredje största sjö

Malawisjön

Malawisjön som tidigare hette Nyasasjön är Afrikas tredje största sjö. Den ligger på gränsen mellan Malawi, Moçambique och Tanzania. Malawisjöns utlopp är floden Shire som är en biflod till Zambezi. Sjön ligger på 474 meters höjd över havet. Den uppskattas vara mellan en och två miljoner år gammal, och på grund av det tropiska klimatet är vattnet ständigt skiktat med ett varmt lager nära ytan och ett kallare lager under detta. Vattnet är mycket klart, och vattennivån varierar med årstiderna, men även i längre cykler som sträcker sig över flera år.

Det finns troligtvis mer än 500 fiskarter i sjön, vilket gör Malawisjön till den artrikaste insjön i världen, och mer än 90% av arterna är endemiska. Speciellt viktiga är cikliderna, där alla utom fem av över 400 arter är endemiska för Malawisjön. Av de övriga fiskarterna är 28 endemiska för sjön. Fiskarnas betydelse för evolutionsforskningen är jämförbar med finkarnas på Galapagosöarna. Många av sjöns ciklidarter är populära som akvariefiskar.

Malawisjöns nationalpark

Malawisjöns nationalpark är ligger vid södra delen av Malawisjön och omfattar bland annat Nankumbahalvön och tolv öar samt en vattenzon som sträcker sig 100 meter ut från land. Nationalparkens yta är 9 400 hektar. Cape Maclear på Nankumbahalvöns norra del är ett område med branta och trädbevuxna berg. Vanligen stupar bergen brant ner i sjön, men det finns ett antal flacka sandstränder. Samtliga öar är helt eller huvudsakligen klippöar. Förr växte tät skog både på öarna och kustområdena, men avverkning har gjort att vegetationen där numera mest består av buskar.

Av Malawisjöns alla fiskarter återfinns ungefär hälften i nationalparken. Bland övriga djur finns bl.a. flodhäst, leopard, zebra och babian men även många fågelarter och reptiler. Malawisjöns nationalpark upptogs på UNESCO:s världsarvslista 1984.