Städer, platser och aktiviteter i Tanzania

Kilimanjaro, Afrikas högsta berg

Kilimanjaro

Kilimanjaro är med de tre vulkaniska konerna Kibo, Mawenzi och Shira, Afrikas högsta berg och når en höjd på 5 892 meter över havet. Berget ligger i norra Tanzania och är en utslocknad vulkan. Det är även världens högsta fristående berg, d.v.s. ett berg som inte ingår i någon bergskedja.

Kibo är den högsta av Kilimanjaros vulkankoner och den högsta toppen på Kibo heter Uhuru Peak, vilket betyder "frihet" på swahili. Uhuru-toppen är Afrikas högsta naturliga punkt och ingår därför i Seven summits. Den bestegs första gången den 6 oktober 1889 av Yohanas Kinyala Lauwo, Hans Meyer och Ludwig Purtscheller. Bergets näst högsta punkt är Mawenzi som når en höjd av 5149 meter och är därmed Afrikas tredje högsta punkt. Den tredje och lägsta toppen är Shira som är på ungefär 3962 meter.

På toppen av Kilimanjaro finns en glaciär som håller på att smälta, vilket dock inte beror på den globala uppvärmning som ofta hävdas. Flera vetenskapliga studier visar att glaciären har minskat sedan 1880-talet på grund av torrare väder, vilket har lett till mindre nederbörd på bergets topp. Berget kan bestigas utan erfarenhet av bergsbestigning men det är inte helt ofarligt. Det låga lufttrycket som den höga höjden innebär kan framkalla allvarlig höjdsjuka. Stora klippblock har dessutom dödat turister vid flera tillfällen då blocken rasat ner på grund av att glaciärsmältningen.

Bergsmassivet bär en tät vegetation upp till 4 500 meters höjd. I de nedre delarna där nederbörden är liten består vegetationen mest av taggbärande växter eller ren stäppvegetation. Mellan 1 300 meters och 3 000 meters höjd är växtligheten rent tropisk. Ovanför 3 000 meters höjd finns gräsmark som i sin tur (vid 4 500 meters höjd) efterträds av kala stenbäddar och lavafält med sträckor av lös sand.